ArtProfi logo 736 784 374

Pravidelná roční údržba a servis klimatizací

Jak si objednat roční údržbu?

Každý rok Vás náš technik osloví telefonicky a domluví s Vámi termín pravidelného servisu. Údržbu si můžete objednat i sami u vedoucího servisního oddělení Bc. Bronislava Škopíka.

telefonicky:735 756 448 nebo emailem: servis@artprofi.cz případně vyplněním formuláře na konci této stránky.

Kvalitní každoroční vyčištění klimatizace je zárukou dlouhodobého bezproblémového chodu a úspory elektrické energie. Zanesením výměníku klimatizace se může poškodit kompresor nebo ventilátor, zvyšuje se spotřeba energie a dochází k tvorbě plísní.

Pravidelná roční prohlídka klimatizace se týká jak vnitřní, tak i venkovní jednotky.

vnitřní jednotka:

čištění a umytí vzduchových a pachových filtrů
vyčištění vnitřních částí jednotky a výparníku
vyčištění ventilátoru a odpadní vaničky
nanesení antibakteriálního přípravku s desinfekčními účinky
kontrola elektroniky a dotažení všech šroubů
venkovní jednotka:
vyčištění vnitřních částí venkovní jednotky, výparníku a ventilátoru
kontrola těsnosti okruhů , množství chladiva a výkonu kompresoru
dotažení spojů potrubí a elektrických svorkovnic

Cena prohlídky?
Cena je 700 za každou vnitřní nebo venkovní jednotku. Doprava se neúčtuje. Cena je uvedena bez DPH.
Jak často údržbu provádět?
Provádí se 1x ročně. V připadě prašného prostředí i vícekrát ročně.
Vystavení protokolu o roční prohlídce a pravidelné údržbě

Po provedení údržby bude techniky vystaven protokol o provedených úkonech. V případě závažné závady nebo poškození budete informováni o možnostech a ceny opravy.


Ukázka několika extrémně znečištěných klimatizací, na které naši technici narazili:

Formulář na objednávku vyčištění klimatizací:

Vyberte poptávanou službu a vyplňte formulář. (zeleně označená jsou povinná)