ArtProfi logo 736 784 374

Často kladené dotazy

Jaký typ panelů používáme?

Naše instalace jsou osazovány moderními moduly s technologií Half - Cut. Oproti běžným panelům je panel rozdělen na dvě části s oddělenými proudovými cestami. Toto řešení významě minimalizuje ztráty při částečném zastínění panelů. Na obrázku níže můžete vidět, jak technologie Half - Cut funguje. Zastíněná část panelu je odpojena a nesnižuje tak výrobu celé elektrárny, přičemž nezastíněná polovina panelu stále vyrábí elektřinu.

Jaké typy střídačů používáme?

Instalujeme výhradně hybridní asymetrické střídače s funkcí backupu a možností připojení vysokonapěťové baterie. Výrobu elektřiny a její tok mezi baterkou, domácí sítí a sítí distributora včetně své spotřeby můžete online sledovat přes počítač nebo pomocí mobilní aplikace.

Naše střídače Growatt jsou schválené a doporučené distributorem EGD viz odkaz:

 https://www.egd.cz/sites/default/files/2023-09/seznam-doporucenych-stridacu-spolecnosti-egd.pdf

Proč je potřeba mít baterii?

Do baterie se ukládá přes den vyrobená energie, kterou pak čerpáte v noci. Minimalizujete tak nežádoucí přetoky do sítě. Sice je možné energii prodávat do sítě zpět distributorům, ale vaše nákupní cena elektřiny a prodejní se tak moc liší, že je mnohem ekonomičtější energii uložit u vás doma v baterii.

Kolik peněz s fotovoltaikou ušetřím?

Odpověď není tak jednoduchá, jak se zdá. Záleží na počtu osob v domě, na velikosti instalované elektrárny i na vašem tarifu od dodavatele elektřiny. Obecně však lze říct, že s dnešními cenami se investice do fotovoltaiky vrátí průměrně za 7 let. Poté již benefitujete a na investici vyděláváte.

 

Jaká je životnost fotovoltaické elektrárny?

U panelů je životnost velká - 25 let a více . U baterií je situace podobná. Navíc u baterií i panelů nedochází k náhlému poškození, ale jejich výroba a kapacita postupně během let klesá. Situace je však jiná u střídačů, tam se odhaduje životnost 15-20 let a za tuhle dobu bude pravděpodobně nutné střídač pořídit nový. V té době bude ale investice do elektrárny několikanásobně vrácena.