ArtProfi logo 736 784 374

Jak funguje fotovoltaická elektrárna?

Pro správné pochopení funkce fotovoltaické elektrárny si nejprve vysvětleme z jakých komponent se systém skládá:

 

Fotovoltaické Panely

Při dostatečném osvitu vyrábí elektřinu, přesněji stejnosměrný proud. Lze je umístit na střechu domu, garáže nebo pergoly. Čím více panelů je instalováno, tím větší je výkon elektrárny. Čím delší dobu jsou slunce osvíceny, tím více elektřiny za rok vyrobí.

 

Střídač, měnič

Aby bylo možné elektřinu vyrobenou panely využívat, je třeba k panelům připojit střídač. Ten převádí stejnosměrný proud z panelů na elektřinu s parametry, aby bylo možné z ní napájet spotřebiče zapojené do zásuvky. Střídač je zařízení připevněné na zeď nejlépe ve vytápěné místnosti a co nejblíže skříně s domovními jističi.

 

Baterie

Baterie slouží zejména k optimalizaci funkce vaší domovní elektrárny. Ukládá vyrobenou elektřinu v době, kdy v domě není velká spotřeba a naopak dodává elektřinu v době, kdy je spotřeba vyšší, než aktuální výkon dodávaný panely. Tato situace typicky nastává v noci.


A jak tedy tento systém funguje?

Během používání domu nástávají 3 následovné situace:

 

  1. Nabíjení baterie: Slunce svítí a obyvatelé domu jsou v práci nebo ve škole. V domě je zanedbatelná spotřeba. Baterie přes noc dodávala elektřinu a vybila se na 20% své kapacity . V tomto případě veškerá vyrobená energie putuje do baterií k uložení na budoucí spotřebu.
  2. Prodej elektřiny: Baterie se nabila na 100% kapacitu. V domě stále nikdo není a spotřeba elektřiny je nízká. Přebytečná eletřina se nyní prodává za předem smluvenou prodejní cenu zpět do síte.
  3. vybíjení baterie: Celá rodina už dorazila domů a spotřeba eletřiny v domě prudce vzrostla. Slunce zachází a panely už nedodávají dostatečný výkon pro chod domu. Nyní přichází na řadu energie nastřádaná v baterii. Energie z baterie se ve střídači upraví na formu určenou pro domovní síť a putuje do vašich spotřebičů.