ArtProfi logo 736 784 374

Cena rekuperace

Cena rekuperace je velmi individuální, nejčastěji se pohybuje od 140 000 Kč do 220 000 Kč včetně DPH. Záleží na zvolené značce rekuperace, na zvoleném potrubí, na tom zda jsou použity CO2 senzory a hlavně na velikosti domu. Přesnou cenu montáže vám rádi spočítáme na základě projektu. Se zakreslením projektu vám pomůžeme.

Dotační program Nová zelená úsporám

Na rekuperaci lze žádat o dotaci i samostatně. Dotace je 50% z ceny rekuperace, přičemž může být maximálně 100 000 Kč. Pokud budete dotaci řešit komplexně na celý dům, tak nelze říct, kolik peněz bude dotace na rekuperaci, jelikož se cílová částka vypočítává ze všech energetických parametrů domu.zelena uspo